casino sòng bạc trực tuyến - Trang web chính thức của VN86

Trang chủ / KH & HTQT / Khoa học công nghệ / BÀI BÁO KHOA HỌC / BÀI BÁO KHOA HỌC XUẤT BẢN TRÊN TẠP CHÍ TRONG NƯỚC NĂM HỌC 2022-2023

BÀI BÁO KHOA HỌC XUẤT BẢN TRÊN TẠP CHÍ TRONG NƯỚC NĂM HỌC 2022-2023

TT

Tên bài báo

Tác giả

Tên tạp chí

Thời gian

          1 Bài báo: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong bối cảnh bình thường mới. Trần Hữu Tuấn & 01 tác giả khác Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế. ISSN: 2354-1350. Số 25 (2023)
//tapchi.hce.dexmanone.com/index.php/sjme/article/view/201
3.2023
          2 Trần Hữu Tuấn & 4 tác giả khác Tạp chí Kinh tế và Phát triển – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. ISSN: 1859-0012. Số 313, 7/2023, tr. 80-90
DOI: 10.33301/JED.VI.1198
7.2023
          3 Bài báo: Định vị du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới Lê Văn Hoài Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp (ISBN: 1859-3887). Số 1+2/2023 2.2023
          4 Bài báo: Lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới Lê Văn Hoài Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp (ISBN: 1859-3887). Số 1+2/2023 2.2023
          5 Bài báo: Nghiên cứu nhu cầu du lịch có trách nhiệm của khách du lịch nội địa tại thành phố Huế Nguyễn Thị Minh Phương & 02 Tác giả khác Tạp chí Khoa học casino sòng bạc trực tuyến : Khoa học xã hội và nhân văn.
(ISSN: 2588-1213). (2023)
2023
          6 Bài báo: Tác động của đánh giá trực tuyến đến ý định đặt phòng của du khách tại các khách sạn 3 sao trên địa bàn thành phố Huế Nguyễn Thị Minh Phương & 02 Tác giả khác Tạp chí Kinh tế và Dự báo
(ISSN: 1859-4972).
8.2023
          7 Bài báo: Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số nhằm phát triển kinh tế – xã hội: nhìn từ thực tiễn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nguyễn Thị Thu Sương Tạp chí Sinh hoạt Lý luận, Học viện chính trị khu vực 3, ISSN: 0868 -3247. Số 3(192)/2023. Tr: 75-80 Quý 1.2023
          8 Bài báo: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch Huế của du khách Đà Nẵng. Nguyễn Thị Thanh Nga, Phan Thị Thuỳ Linh,Trần Việt Hoàn Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN: 0866-7675). 11(6), 54-66.(2022). 6.2023
          9 Bài báo: Giải pháp phát triển du lịch vùng ven Đà Nẵng (Solutions to develop tourism in Danang’s rural-urban spaces). Phan Thị Diễm Hương Tạp chí Du lịch Đà Nẵng (04/2023). Giấy phép xuất bản số 81/GP-XBPT của Cục báo chí – Bộ Thông tin và truyền thông 4.2023
        10 Bài báo: Vai trò của nhà nước và người bản địa trong khai thác  giá trị văn hoá của người Tà Ôi để phát triển du lịch ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Thị Diễm Hương & Nguyễn Thị Thu Sương Tạp chí Công thương. ISSN: 0866-7756. Số 15, tr 234-239. (6/2023) 6.2023
        11 Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số nhằm phát triển kinh tế – xã hội nhìn từ thực tiễn huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Thu Sương Tạp chí Sinh hoạt lý luận (0868-3247) 3.2023
        12 Bài báo: Các yếu tố rào cản trong giảng dạy online của giảng viên Trường Du lịch – casino sòng bạc trực tuyến Đặng Thị Thúy Hiền & Hoàng Thị Mộng Liên Tạp chí Công thương  (ISSN: 0866-7756). Số 18 (8/2023) 8.2023
        13 Nghiên cứu nhu cầu du lịch có trách nhiệm của khách du lịch nội địa tại thành phố Huế Đặng Thị Thúy Hiền (Chính), Nguyễn Thị Thanh Nga Tạp chí Khoa học casino sòng bạc trực tuyến : Khoa học xã hội và Nhân văn (2588-1213) 2023
        14 Bài báo: Nhu cầu của khách du lịch nội địa đối với ẩm thực dân gian Huế Nguyễn Bùi Anh Thư & 01 tác giả khác Tạp chí khoa học – Đại học sư phạm, casino sòng bạc trực tuyến . Số 2 (66)/2023 8.2023
        15 Bài báo: Giá trị của làng Nam Ô trong phục vụ phát triển du lịch Đặng Quốc Tuấn & 01 tác giả khác Tạp chí Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế – Xã hội Đà Nẵng. ISSN: 1859-3437. tr 49-57 8.2023
        16 Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của tập hợp chùm đến hiệu quả điều khiển cửa sổ lưu lượng TCP trong mạng OBS. Lê Văn Hòa (85) & 01 tác giả khác Tạp chí Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Bộ thông tin và truyền thông). ISSN: 2525-2224. (2022). Tập 01. (CS.01), tr. 70-75 3.2023
        17 Đánh giá của sinh viên về kết quả ứng dụng phương pháp học trải nghiệm tại trường Du lịch – casino sòng bạc trực tuyến Nguyễn Đoàn Hạnh Dung & Lê Thanh Dương Tạp chí Giáo dục (2354-0753, 2588-1477) 11.2023
        18 Bài báo: Nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển du lịch cộng đồng tại Huế Nguyễn Đoàn Hạnh Dung Tạp chí Công thương (0866-7756) 11.2023
        19 Bài báo: Các xu hướng nghiên cứu về du lịch di sản: lý thuyết và vận dụng. Nguyễn Hoàng Tuệ Quang Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities, Vol. 132 No. 6A (7/2023) 7.2023
        20 Bài báo: Các yếu tố thúc đẩy phục hồi du lịch quốc tế tại Việt Nam Trần Thanh Long Tạp chí Công thương. ISSN: 0866-7756. Số 2. Tháng 01/2023. Tr: 116-121 1.2023
        21 Bài báo: Đánh giá khả năng thu hút điểm đến Huế đối với khách du lịch Nhật Bản Trần Thị Ngọc Liên Tạp chí Khoa học casino sòng bạc trực tuyến . Kinh tế – Phát triển. ISSN: 2588-1205. Tập 132, số 5C (2023) 7.2023
        22 Bài báo: Đánh giá của du khách về phát triển du lịch văn hóa theo hướng bền vững tại trung tâm văn hóa Huyền Trân, Thừa Thiên Huế Lê Thị Kim Liên & Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Thị Thanh Xuân Tạp chí khoa học – Đại học Sư phạm, casino sòng bạc trực tuyến . (ISSN: 1859-1612), Số 1(65)/2023 11.2022
        23 Đánh giá cảm nhận của người dân bảo vệ rừng đối với chương trình chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện a Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Quốc Khánh (Chính), Nguyễn Hoàng Đông Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước (1)

Số 4(64)A/2022

12.2022
        24 Phương pháp dạy học “phân công nhiệm vụ” và vận dụng vào học phần Viết 2 cho sinh viên tiếng Pháp Trường Đại học Ngoại ngữ, casino sòng bạc trực tuyến Phan Đình Ngọc Châu (Chính), Cao Hữu Phụng, Đàm Đức Đạt Tạp chí Thiết bị Giáo dục (1859-0810)

Tập 278, tr 72-74

12.2022
        25 An improvement of PhoBERT to increase the Vietnamese understanding of the hotel information chatbot Ngô Văn Sơn (Chính), Nguyễn Thị Minh Nghĩa, Hoàng Thị Huế, Võ Viết Minh Nhật Tạp chí Khoa học casino sòng bạc trực tuyến : Kỹ thuật và Công nghệ (2588-1175), Tập 131, số 2A, tr 5-20 11.2022
        26 Nghiên cứu ảnh hưởng của tập hợp chùm đến hiệu quả điều khiển cửa sổ lưu lượng TCP trong mạng OBS Lê Văn Hòa (Chính), Phạm Trung Đức Tạp chí Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (2525-2224), số 01. (CS.01), tr 70-75 10.2022
        27 Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch Huế của du khách Đà Nẵng Phan Thị Thùy Linh (Chính), Nguyễn Thị Thanh Nga Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (0866-7675), Tập 11, số 6, tr 54-66 09.2022
        28 Tác động của Covid-19 đối với doanh nghiệp du lịch TỈnh Thừa Thiên Huế và giải pháp chiến lược ứng phó Trần Thị Thu Hiền (Chính) Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển (1859-0152), tập 172, số 9. Tr 29-38 07.2022
        29 Thực trạng và biện pháp nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Du lịch casino sòng bạc trực tuyến . Nguyễn Thị Thu Sương (Chính) Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước (1), Tập 4, số 64 07.2022
        30 Thúc đẩy văn hóa đọc cho sinh viên casino sòng bạc trực tuyến trong kỷ nguyên số Nguyễn Thị Bích Ngọc (Chính) Tạp chí Khoa học casino sòng bạc trực tuyến : Khoa học xã hội và Nhân văn (2588-1213), tập 131, số 6D, 2022, trang 67-86 06.2022
        31 THỰC TRẠNG XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN Ở THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ) (Chính), Lê Ngọc Phương Quý, Mai Thị Khánh Vân, Phạm Hoàng Việt Tạp chí Khoa học casino sòng bạc trực tuyến : Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191), Tập 131, số 3B, tr 185-197 06.2022
        32 MỨC ĐỘ HIỂU BIẾT CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ GIA RAI VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ IA PIAR, HUYỆN PHÚ THIỆN, TỈNH GIA LAI Lê Ngọc Phương Quý (Chính), Mai Thị Khánh Vân, Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ), Nay H’Kiêng Tạp chí Khoa học casino sòng bạc trực tuyến : Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191), Tập 131, số 3B, tr 175-184 06.2022
        33 BUILDING A SMART MONITORING MODEL AT TOURIST ATTRACTIONS ADAPTED TO THE REQUIREMENTS OF SOCIAL DISTANCE BY THE COVID-19 PANDEMIC Lê Văn Hòa (Chính), Nguyễn Thị Thúy Vân, Nguyễn Dương Thiện, Lê Văn Hòa, Phạm Trung Đức, Hoàng Trọng Lợi Tạp chí Khoa học casino sòng bạc trực tuyến : Kỹ thuật và Công nghệ (2588-1175), Tập 131, số 2A 04.2022
        34 Sáng tác Hồ Anh Thái – Từ góc nhìn văn hóa Phật giáo Nguyễn Thị Thu Sương (Chính) Tạp chí Khoa học (1859-1612), tập 61, tr 70-81 03.2022
        35 ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL LAND USE MODEL IN HAI LANG DISTRICT, QUANG TRI PROVINCE Nguyễn Bích Ngọc (Chính), Hồ Việt Hoàng, Mai Thị Khánh Vân, Lê Ngọc Phương Quý, Trần Thị Phượng Tạp chí Khoa học casino sòng bạc trực tuyến : Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191), tập 130, số 3C 03.2022
        36 Mối quan hệ giữa hiện diện giảng dạy, hiện diện xã hội, hiện diện nhận thức trong trải nghiệm học tập trong bối cảnh đại dịch Covid-19: Nghiên cứu trường hợp tại Trường Du lịch – casino sòng bạc trực tuyến Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chính), Ngô Văn Sơn Tạp chí Giáo dục (2354-0753, 2588-1477) Tập 22, số 5, tr 53-58 03.2022
        37 Hệ thống đánh giá trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: trường hợp hệ thống quidamtur Nguyễn Thị Thanh Nga (Chính) Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (0866-7675),  Tập 11, số 1, tr100-108 03.2022
        38 Xây dựng hệ thống đánh giá nhà hàng trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế dựa vào các bình luận trực tuyến Lê Văn Hòa (Chính) TNU Journal of Science and Technology (Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên) (2734-9098, E-ISSN: 2615-9562) Tập 225, số 02, tr 27-34 02.2022

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Sinh viên casino sòng bạc trực tuyến có mặt tại vòng Chung kết cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp

Ngày 22/2 vừa qua, thông tin từ Đại học (ĐH) Huế cho biết, Bộ Giáo …