casino sòng bạc trực tuyến - Trang web chính thức của VN86

Trang chủ / KH & HTQT / Khoa học công nghệ / Kết quả nghiên cứu KH&CN / Sách, giáo trình, tài liệu liên quan đã xuất bản

Sách, giáo trình, tài liệu liên quan đã xuất bản

Từ năm 2008 đên nay, để đảm bảo cho công tác đào tạo, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của người học. Đội ngũ khoa học Công nghệ của Khoa Du lịch đã không ngừng nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện các công trình khoa học của mình để chuyển tải những kiến thức, những nghiên cứu thực tế đến với người đọc để đảm bảo tính hài hòa giữa lý thuyết và thực tiễn trong giảng dạy đào tạo. Một trong nhiều công trình nghiên cứu đó có thể kể đến là các tài liệu, giáo trình, sách liên quan đến lĩnh vực đào tạo của nhà trường mà Giáo viên của nhà trường đóng vai trò chính trong việc soạn thảo và tham gia với tư cách là thành viên ở một số tài liệu khác liên quan
Theo thống kê ghi nhận được cho đến thời điểm hiện tại, một số công trình có thể kể đến là:
* Các tài liệu liên quan đến Du lịch:
– Sách chuyên khảo: The Relationship between Destination Image, Tourist Satisfaction and Destination Loyalty (TS. Trần Thị Ngọc Liên – Thành viên). NXB: Greifswald Articles.(ISSN: 978-3-945835-01-2) (2016)
– Giáo trình: Tổng quan du lịch (PGS.TS. Bùi Thị Tám – Chủ biên). NXB: casino sòng bạc trực tuyến (2014)
– Giáo trình: Quản lý Lữ hành (ThS. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm – Chủ biên). NXB: casino sòng bạc trực tuyến (2010)
– Giáo trình: Marketing du lịch (PGS.TS. Bùi Thị Tám – Chủ biên). NXB: casino sòng bạc trực tuyến (2009)
– Giáo trình: Hướng dẫn du lịch (PGS.TS. Bùi Thị Tám, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm – Chủ biên). NXB: casino sòng bạc trực tuyến (2009)
* Các tài liệu khác:
– Giáo trình: Thiết kế web (TS. Võ Viết Minh Nhật – Chủ biên, ThS. Lê Văn Hòa – Thành viên). NXB: casino sòng bạc trực tuyến (2017)
– Giáo trình: Quản trị MySQL với phpMyAdmin (TS. Võ Viết Minh Nhật – Chủ biên, ThS. Lê Văn Hòa). NXB: casino sòng bạc trực tuyến (2016)
– Giáo trình: Văn hóa học (ThS.Bùi Nguyên Hãn, Nguyễn Hoàng Tuệ Quang – Thành viên). NXB: casino sòng bạc trực tuyến (2016)
– Giáo trình: An toàn vệ sinh lao động (TS. Lê Thị Kim Liên – Thành viên). NXB: Lao động xã hội (2016)
– Sách chuyên khảo: Định giá môi trường ở Việt Nam (PGS.TS. Trần Hữu Tuấn – Chủ biên). NXB: casino sòng bạc trực tuyến (2014)
– Giáo trình: Hoạt động logistics & thương mại doanh nghiệp (Lê Thị Kim Liên – Thành viên). NXB: Lao động xã hội (2013)
– Giáo trình: Xây dựng và phát triển hệ thống logistics quốc gia theo hướng bền vững ở nước ta. NXB: Lao động xã hội (2013)
– Sách chuyên khảo: Tác động Kinh tế, Xã hội và Sức khỏe của lũ lụt: Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh Quảng Nam. PGS.TS. Trần Hữu Tuấn – Chủ biên). NXB: casino sòng bạc trực tuyến (2011)
– Giáo trình: Dịch vụ logistics ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. NXB: Chính trị – Quốc gia (2012)
– Giáo trình: Thị trường muối công nghiệp Việt Nam. Thực trạng và giải pháp (Lê Thị Kim Liên – Thành viên). NXB: Lao động xã hội (2012)
– Giáo trình: Kế toán ngân hàng (TS. Lê Thị Kim Liên). NXB: casino sòng bạc trực tuyến (2009)
* Một số tài liệu chuyên khảo và tham khảo khác (đính kèm file)

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Các công trình đã chuyển giao và giải thưởng đạt được

Một số sản phẩm khoa học tham gia các chương trình triển lãm của Đại …