casino sòng bạc trực tuyến - Trang web chính thức của VN86

Trang chủ / Đảm bảo CLGD / Chuẩn đầu ra / Ngành Du lịch điện tử

Ngành Du lịch điện tử

1. Mục tiêu chung

– Cung cấp cho người học những kiến thức tổng quát về chính trị, pháp luật, kinh tế, xã hội.

– Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị, kinh doanh, và những kiến thức chuyên sâu về quản trị, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch dịch vụ trên môi trường điện tử và thông qua Internet.

– Rèn luyện cho người học những kỹ năng thiết yếu về thực hành trong xây dựng chiến lược, quản trị, kinh doanh và marketing trong lĩnh vực du lịch dịch vụ trong môi trường điện tử và thông qua Internet.

– Trang bị nền tảng kiến thức và phương pháp để học tập suốt đời.

2. Chuẩn đầu ra

Sinh viên chuyên ngành Du lịch điện tử khi tốt nghiệp có các năng lực sau:

2.1. Kiến thức

2.1.1. Kiến thức cơ bản

TT
CĐR ngành
Tên chuẩn đầu ra về kiến thức cơ bản
1 CĐR1 – Có các nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê nin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Có các kiến thức khoa học xã hội, khoa học sự sống, khoa học tự nhiên, nhà nước và pháp luật làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho hoạt động kinh doanh du lịch.  

– Có các kiến thức khoa học cơ bản như liên quan đến kinh tế, du lịch, kinh doanh điện tử trong du lịch dịch vụ và quản trị kinh doanh để làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho ngành Du lịch điện tử.

2 CĐR2 Vận dụng được các kiến thức khoa học xã hội, khoa học sự sống, khoa học tự nhiên, nhà nước và pháp luật làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho ngành Du lịch điện tử; Sử dụng tốt công nghệ thông tin cơ bản và ứng dụng được trong công việc chuyên môn.
3 CĐR3 Giải thích và tổng hợp được các kiến thức khoa học cơ bản như liên quan đến kinh tế, du lịch, hoat động kinh doanh trực tuyến và giao dịch thương mại điện tử, marketing điện tử, truyền thông điện tử, các vấn đề cơ bản về du lịch điện tử, quản lý hệ thống thông tin du lịch để làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho ngành Du lịch điện tử.

2.1.2. Kiến thức chuyên ngành

TT
CĐR ngành
Tên chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên ngành
1 CĐR4 – Có các kiến thức chuyên sâu liên quan đến công tác quản lý trong lĩnh vực du lịch như: quản lý tài nguyên du lịch, quản lý nhà nước về du lịch, quản lý du lịch bền vững, hiểu và vận dụng tốt kinh doanh khách sạn, kinh doanh nhà hàng, kinh doanh lữ hành và các loại hình du lịch trọng điểm.

– Xây dựng được các chiến lược kinh doanh điện tử, marketing điện tử, lập trình website thương mại điện tử…

– Hiểu sâu về các kiến thức bổ trợ đối với ngành du lịch điện tử như: quản lý hệ thống thông tin du lịch, kế toán tài chính, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (xây dựng chiến lược kinh doanh TMĐT); vận dụng được các kiến thức về phương pháp luận khoa học trong học tập nâng cao trình độ, phát triển tư duy nghề nghiệp và tổ chức, điều hành công việc chuyên môn.

Hiểu sâu phương pháp phân tích, đánh giá các vấn đề phát triển kinh tế du lịch và kinh tế xã hội.

2 CĐR5 Vận dụng được một cách sáng tạo các kiến thức chuyên sâu liên quan đến hoạt động kinh doanh, tiếp thị sản phẩm du lịch trong môi trường điện tử: Xây dựng được chiến lược kinh doanh điện tử, quản lý các kênh phân phối sản phẩm, quản trị quan hệ khách hàng, an ninh thương mại điện tử…
3 CĐR6 Giải thích và vận dụng được một cách sáng tạo các kiến thức bổ trợ đối với ngành du lịch điện tử như: quản lý du lịch bền vững, kế toán tài chính, vận dụng được các kiến thức về phương pháp luận khoa học trong học tập nâng cao trình độ, phát triển tư duy nghề nghiệp và tổ chức, điều hành công việc chuyên môn. Hiểu và vận dụng tốt hoạt động kinh doanh khách sạn, kinh doanh nhà hàng, kinh doanh lữ hành; đồng thời, vận dụng được kiến thức về các phương pháp thống kê để phân tích xử lý số liệu thực nghiệm.

2.2. Kỹ năng
2.2.1. Kỹ năng cơ bản

TT
CĐR ngành
Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng cơ bản
1 CĐR7 – Có kỹ năng tốt về thu thập, phân tích và xử lý thông tin; có khả năng đọc hiểu và viết được tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh. Và đặc biệt là phải trang bị được các kỹ năng cần thiết trong xử lý tình huống trong từng lĩnh vực kinh doanh thuộc về du lịch như khách sạn, nhà hàng, lữ hành; thường xuyên thực hành, rèn luyện để không ngừng nâng cao kỹ năng sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

– Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm: Chủ động trong công việc đồng thời có khả năng thực hiện công việc nhóm, xây dựng mối quan hệ gắn kết, tạo động cơ, đồng cảm, chia sẻ.

– Sử dụng thông thạo các công cụ công nghệ thông tin, các phần mềm thông dụng và chuyên dụng về kinh doanh điện tử để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp.

– Có thể giao tiếp kinh doanh với trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 (hoặc tương đương) trở lên.

– Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và quản lý trong công việc; kỹ năng khởi nghiệp, dẫn dắt, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

2.2.2. Kỹ năng nghề nghiệp

TT
CĐR ngành
Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp
1 CĐR8

– Thực hành tốt các hoạt động cung ứng dịch vụ trong các doanh nghiệp lữ hành và tham quan giải trí.

– Thực hành tốt các hoạt động Marketing điện tử, quản lý nhân sự và tài chính điện tử trong các doanh nghiệp du lịch.

– Kỹ năng hoạch định: có khả năng xây dựng chiến lược phát triển; lập kế hoạch phát triển, xây dựng các chương trình, dự án phát triển du lịch và kinh doanh du lịch trong thời đại 4.0.

– Phân tích, xây dựng, tổ chức thực hiện, điều hành và kiểm soát việc thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình trong các hoạt động cung ứng dịch vụ và các hoạt động chức năng khác của các doanh nghiệp du lịch.

– Có khả năng sử dụng các công cụ để phân tích đánh giá thực tiễn phát triển và các chính sách phát triển về du lịch.

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

TT
CĐR ngành
Tên chuẩn đầu ra về năng lực tự chủ và trách nhiệm
1 CĐR9 – Tuân thủ quy định của pháp luật: Nhận thức đúng đắn và thực hiện các hành vi phù hợp với quy định của pháp luật.

– Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp: Tâm huyết với nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, ý thức kỷ luật cao.

– Có khát vọng cống hiến vươn lên, có tinh thần phục vụ cộng đồng, tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội.

3. Cơ hội việc làm
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm ở các vị trí trực tiếp cung ứng dịch vụ trong các doanh nghiệp lữ hành (nhân viên thiết kế tour, nhân viên điều hành tour, nhân viên bán tour) và các vị trí tác nghiệp trong các bộ phận chức năng (Marketing, Nhân sự, Tài chính) của các doanh nghiệp du lịch.

Sinh viên có thể làm trong các công ty marketing điện tử, quản trị các hoạt động kinh doanh điện tử của các doanh nghiệp.

Sinh viên cũng có thể đảm nhiệm vị trí tại các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp du lịch với các chức danh thực thi hoặc điều hành các chức năng marketing, marketing điện tử,  tài chính, nhân sự và tổ chức cung ứng dịch vụ du lịch. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các tổ chức đào tạo nhân lực du lịch, nghiên cứu phát triển các hình thức kinh doanh du lịch điện tử.

Sau khi trải nghiệm ở vị trí nhân viên, sinh viên có thể đảm nhiệm vị trí giám sát của các nhóm nhân sự trực tiếp cung ứng dịch vụ hoặc thuộc các hoạt động chức năng.

Sau một thời gian làm việc đã có kinh nghiệm và chuyên môn nghiệp vụ cao sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí cao hơn trong bộ máy tổ chức của các doanh nghiệp du lịch như trợ lý cho các trưởng bộ phận, trưởng bộ phận, các nhà quản trị cấp cao và thậm chí, có thể tự làm chủ một doanh nghiệp du lịch.

About Khảo thí

Tin liên quan

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị khách sạn áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm học 2023 trở về sau

      I. Mục tiêu đào tạo Mục tiêu chung Đào tạo nguồn nhân …