casino sòng bạc trực tuyến - Trang web chính thức của VN86

Trang chủ / Đảm bảo CLGD / Chuẩn đầu ra / Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

1. Mục tiêu chung

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc trách nhiệm để có khả năng độc lập hoặc hợp tác làm việc trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, nhà hàng – dịch vụ ăn uống và môi trường có yếu tố nước ngoài. Cụ thể, chương trình đào tạo ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống có những mục tiêu sau:

– Trang bị các kiến thức để xây dựng phẩm chất chính trị, lòng yêu nước và tự hào dân tộc, có ý thức bảo vệ và phát huy các tài nguyên du lịch của quốc gia, có trách nhiệm trong phục vụ cộng đồng và khách hàng.

– Trang bị các kiến thức nền tảng về khoa học quản lý, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế, quản trị kinh doanh nói chung và quản trị kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng và kinh doanh dịch vụ ăn uống.

– Trang bị các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng tin học, kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Việt và tiếng Anh, khả năng nghiên cứu, tư duy và phản biện để có khả năng quản lý, điều hành hoặc thực hiện các chiến lược, dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực du lịch nói chung và kinh doanh nhà hàng – dịch vụ ăn uống nói riêng.

  1. Chuẩn đầu ra

Sinh viên ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống sau khi tốt nghiệp có các năng lực sau:

2.1. Kiến thức

2.1.1. Kiến thức cơ bản

TT

CĐR ngành

Tên chuẩn đầu ra về kiến thức cơ bản
1 CĐR1 Có các kiến thức chung về Chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối các mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
2 CĐR2 Có các kiến thức khoa học tự nhiên, xã hội nhân văn, nhà nước và pháp luật làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.
3 CĐR3 – Có các kiến thức về khoa học quản lý, quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.
– Có hiểu biết về sự phát triển, cơ hội – thách thức, vai trò và các yếu tố quan trọng trong ngành du lịch và các hoạt động kinh doanh cơ bản trong lĩnh vực du lịch.

2.1.2. Kiến thức chuyên ngành

TT Mã  CĐR ngành Tên chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên ngành
1 CĐR4 – Hiểu sâu về quản trị kinh doanh du lịch.

– Hiểu sâu về các đặc điểm, đặc trưng tâm lý, thói quen tiêu dùng của các đối tượng khách du lịch và xu hướng của thị trường khách du lịch trong nước và trên thế giới.

– Hiểu sâu về văn hoá ẩm thực và du lịch trong hoạt động kinh doanh ăn uống thực tế.

– Hiểu sâu về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, đánh giá hoạt động tài chính doanh nghiệp du lịch, quản lý chất lượng dịch vụ, quản lý rủi ro trong kinh doanh du lịch.

– Hiểu sâu về hệ thống thông tin du lịch trong thực tế công việc tại doanh nghiệp.

2 CĐR5 – Có hiểu biết sâu về ngành kinh doanh nhà hàng, chuỗi nhà hàng và các loại hình cơ sở kinh doanh ăn uống; hiểu biết về tổng thể không gian kiến trúc, nội thất và cơ sở vật chất, thiết bị trong nhà hàng.

– Hiểu sâu về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, đánh giá các hoạt động quản lý nhân sự, tài chính, kinh doanh, doanh thu – chi phí, đảm bảo hiệu quả lao động trong nhà hàng và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

– Hiểu sâu về lập kế hoạch, tổ chức, phân công, giám sát, đánh giá hoạt động, bảo đảm chất lượng dịch vụ tại các bộ phận ẩm thực, bộ phận bếp, quầy bar, bộ phận hội nghị, yến tiệc.

– Nắm vững các nguyên tắc và phương pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng.

3 CĐR6 – Hiểu, phân tích, đánh giá và vận dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học với các công cụ, thiết bị, phần mềm tin học hiện đại để thực hiện được các nghiên cứu khoa học độc lập có tính thực tiễn trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng.

– Hiểu sâu về lập kế hoạch và quản lý dự án đầu tư kinh doanh du lịch và kinh doanh dịch vụ ăn uống.

– Hiểu sâu về thương mại điện tử, marketing điện tử, quản trị bán hàng, xây dựng và quản lý thương hiệu trong hoạt động kinh doanh nhà hàng.

– Hiểu sâu về khởi sự kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng.

2.2. Kỹ năng

2.2.1. Kỹ năng cơ bản

TT Mã CĐR ngành Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng cơ bản
1 CĐR7

– Có thể giao tiếp và giải quyết công việc trong môi trường quốc tế với trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 (hoặc tương đương) trở lên.

– Sử dụng thông thạo các công cụ công nghệ thông tin, các phần mềm phổ thông và chuyên dụng để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp (đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

– Có kỹ năng thuyết phục, đàm phán trong kinh doanh du lịch, nhà hàng trên nền tảng đạo đức tốt, có trách nhiệm với bản thân, với xã hội và tuân theo luật pháp.

– Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, điều hành, phối hợp làm việc theo nhóm.

– Có kỹ năng về khởi nghiệp, tự tìm kiếm việc làm và có đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh khách sạn.

2.2.2. Kỹ năng nghề nghiệp

TT CĐR ngành Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp
1 CĐR8

– Có kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ đón tiếp và phục vụ khách theo quy trình phục vụ tại các nhà hàng độc lập hay thuộc khách sạn.

– Có kỹ năng vận hành các máy móc, trang thiết bị hỗ trợ làm việc như máy tính, máy vi tính, máy thanh toán, các thiết bị liên lạc đặc thù; sử dụng một số dụng một số phần mềm quản lý nhà hàng, cafe, các phần mềm tích hợp quản lý nhà hàng – khách sạn.

– Có kỹ năng thiết kế, lập kế hoạch, triển khai, đánh giá dự án, phương án kinh doanh nhà hàng.

– Có kỹ năng tư duy theo hệ thống, lập luận và giải quyết vấn đề kinh tế, kinh doanh, quản lý.

2.3. Thái độ và hành vi

TT Mã CĐR ngành Tên chuẩn đầu ra về thái độ và hành vi
1 CĐR9 – Có trách nhiệm với công việc, khách hàng, cộng đồng và môi trường.

– Có tác phong làm việc chuyên nghiệp, chăm chỉ, chủ động, tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, sáng tạo trong công việc.

– Có đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật Nhà nước Việt Nam cũng như của các nước khác trong các hợp đồng và tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch, nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

3. Cơ hội việc làm
Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống có cơ hội làm việc ở các vị trí công việc sau đây:

+ Trong các nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống:

  – Chuyên viên tổ chức sự kiện ẩm thực trong các nhà hàng – khách sạn.

  – Chuyên viên tư vấn, tổ chức và điều hành tại các cơ sở kinh doanh ăn uống; chuỗi nhà hàng, chuỗi cafe cao cấp; trung tâm tổ chức yến tiệc – hội nghị.

  – Nhà quản trị nhà hàng; quản trị dịch vụ ẩm thực; quản trị các dịch vụ chăm sóc khách hàng, sales và marketing cho các nhà hàng, khách sạn.

+ Trong các doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ khác:

   – Nhân viên/Trưởng, phó bộ phận kinh doanh

   – Nhân viên/Trưởng, phó bộ phận bán hàng

   – Nhân viên/Trưởng, phó bộ phận chăm sóc khách hàng

   – Giao dịch viên

  – Nhân viên/Trưởng, phó các bộ phận nhân sự, hành chính, kế toán.

  – Cán bộ nhân viên của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức phi chính phủ liên quan đến du lịch.

+ Tự tạo việc làm cho chính mình và người khác.

+ Ngoài ra sinh viên còn có cơ hội nghiên cứu, giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học có đào tạo ngành du lịch và quản trị nhà hàng, khách sạn.

About Khảo thí

Tin liên quan

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm học 2023 trở về sau

      I. Mục tiêu đào tạo Mục tiêu chung Đào tạo nguồn nhân …