casino sòng bạc trực tuyến - Trang web chính thức của VN86

Trang chủ / Đào tạo / Loại hình đào tạo / Đại học / Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

THÔNG BÁO Về việc ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Quản trị kinh doanh Căn cứ Quyết định số 1298a/QĐ-ĐHH ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Giám đốc casino sòng bạc trực tuyến về việc cập nhật và ban hành chương trình …

Xem tiếp

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Quản trị du lịch và khách sạn

THÔNG BÁO Về việc ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Quản trị du lịch và khách sạn Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-ĐHH ngày 26 tháng 06 năm 2019 của Giám đốc casino sòng bạc trực tuyến về việc mở ngành đào tạo …

Xem tiếp

Bản mô tả chương trình đào tạo áp dụng cơ chế đặc thù ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

THÔNG BÁO Về việc ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính quy áp dụng cơ chế đặc thù ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-ĐHH ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Đại …

Xem tiếp

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

THÔNG BÁO Về việc ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính quy áp dụng cơ chế đặc thù ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống  Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-ĐHH ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Đại …

Xem tiếp

Bản mô tả chương trình đào tạo áp dụng cơ chế đặc thù ngành Quản trị khách sạn

THÔNG BÁO Về việc ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính quy áp dụng cơ chế đặc thù ngành Quản trị khách sạn  Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 1 năm 2018 của Giám đốc casino sòng bạc trực tuyến về việc Ban …

Xem tiếp

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn

THÔNG BÁO Về việc ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Quản trị khách sạn Căn cứ Quyết định số 1248a/QĐ-ĐHH ngày 9 tháng 11 năm 2017 của Giám đốc casino sòng bạc trực tuyến về việc ban hành chương trình đào tạo theo …

Xem tiếp

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Du lịch

THÔNG BÁO Về việc ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Du lịch Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-ĐHH ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Giám đốc casino sòng bạc trực tuyến về việc mở ngành Du lịch đào tạo trình độ đại …

Xem tiếp

Bản mô tả chương trình đào tạo áp dụng cơ chế đặc thù ngành Du lịch

THÔNG BÁO Về việc ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính quy áp dụng cơ chế đặc thù ngành Du lịch Căn cứ Quyết định số 412/QĐ-ĐHH ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Giám đốc casino sòng bạc trực tuyến về việc phê duyệt Đề …

Xem tiếp

Bản mô tả chương trình đào tạo áp dụng cơ chế đặc thù ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

THÔNG BÁO Về việc ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính quy áp dụng cơ chế đặc thù ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Giám đốc Đại …

Xem tiếp

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Du lịch điện tử

  THÔNG BÁO Về việc ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Du lịch điện tử Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-ĐHH ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc casino sòng bạc trực tuyến về việc mở ngành đào tạo Du lịch điện tử …

Xem tiếp