casino sòng bạc trực tuyến - Trang web chính thức của VN86

Phòng

Phòng Đào tạo và công tác sinh viên

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN OFFICE OF ACADMIC AND STUDENTS’ AFFAIRS 1. Giới thiệu chung Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng về việc quản lý, triển khai, xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo …

Xem tiếp

Phòng Tổ chức, Hành chính và CSVC

PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH VÀ CSVC OFFICE OF ORGANIZATION, ADMINISTRATION AND FACILITIES 1. Cơ cấu tổ chức: STT Họ và tên Chức vụ Học hàm, học vị Hành chính 1  Phan Văn Ngọc Phụ trách Phòng ThS 2  Nguyễn Mạnh Hùng CV ThS 3  Nguyễn Thị Mai CV ThS …

Xem tiếp