casino sòng bạc trực tuyến - Trang web chính thức của VN86

Trang chủ / Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức / Đảng – Đoàn Thể

Đảng – Đoàn Thể

Giới thiệu về Đảng bộ bộ phận Trường Du lịch

Đảng bộ bộ phận Trường Du lịch được thành lập vào ngày 17 tháng 3 năm 2021, trực thuộc Đảng bộ Cơ quan casino sòng bạc trực tuyến . Gồm có 7 Chi bộ được tổ chức phù hợp với cơ cấu tổ chức của các phòng, khoa, các đơn vị trong trường …

Xem tiếp

Giới thiệu về Công đoàn Trường Du lịch

Hơn 10 năm hình thành và phát triển, được sự chỉ đạo sâu sát của Chi bộ Khoa Du lịch (nay là Đảng ủy bộ phận Trường Du lịch) và Công đoàn casino sòng bạc trực tuyến , Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Du lịch luôn nỗ lực hết mình …

Xem tiếp