casino sòng bạc trực tuyến - Trang web chính thức của VN86

Trang chủ / Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức / Đảng - Đoàn Thể / Giới thiệu về Đảng bộ bộ phận Trường Du lịch

Giới thiệu về Đảng bộ bộ phận Trường Du lịch

Đảng bộ bộ phận Trường Du lịch được thành lập vào ngày 17 tháng 3 năm 2021, trực thuộc Đảng bộ Cơ quan casino sòng bạc trực tuyến . Gồm có 7 Chi bộ được tổ chức phù hợp với cơ cấu tổ chức của các phòng, khoa, các đơn vị trong trường và phù hợp với quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Đảng bộ bộ phận luôn thể hiện rõ vai trò định hướng cho các hoạt động, luôn làm tốt vai trò lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong Trường. Đó là, việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; nâng cao trình độ nghiệp vụ và lí luận chính trị cho đội ngũ cán bộ; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trên ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và phát triển Đảng. Việc gắn kết công tác dạy học chuyên môn với nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ bộ phận trong sạch, vững mạnh đã tạo thành nguồn lực để Trường đạt được những thành tựu như hiện nay.

Đảng bộ bộ phận xác định mỗi Đảng viên phải là tấm gương sáng, là người tiên phong trong mọi công tác và phong trào của Trường. Sinh hoạt Đảng bộ bộ phận thường kì sinh hoạt lồng ghép nội dung về chuyên môn vào hoạt động chính trị trên mọi công tác của Trường. Đảng bộ bộ phận lãnh đạo Đoàn thanh niên và Công Đoàn Trường trong việc hỗ trợ cho các hoạt động. Nhờ vậy, tạo được sự đoàn kết thân ái và đồng thuận cao trong toàn Trường.

Trong những năm qua vượt qua mọi khó khăn thách thức, Công tác phát triển đảng được Đảng bộ đặt ra như một mục tiêu quan trọng. Hiện nay, Đảng bộ bộ phận đã có 40 đảng viên và ngày càng được trẻ hóa…

Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Trường Du lịch:

  1. Đồng chí: Trần Hữu Tuấn, Bí thư Đảng bộ bộ phận Trường Du lịch
  2. Đồng chí: Phan Văn Ngọc, Phó bí thư Đảng bộ bộ phận Trường Du lịch
  3. Đồng chí: Trần Thị Ngọc Liên, Đảng Ủy viên Đảng bộ bộ phận Trường Du lịch
  4. Đồng chí: Quản Bá Chính, Đảng Ủy viên Đảng bộ bộ phận Trường Du lịch

About admin