casino sòng bạc trực tuyến - Trang web chính thức của VN86

Trang chủ / KH & HTQT / HƯỚNG DẪN TRA CỨU CÁC TẠP CHÍ QUỐC TẾ VÀ NHÀ XUẤT BẢN QUỐC TẾ UY TÍN

HƯỚNG DẪN TRA CỨU CÁC TẠP CHÍ QUỐC TẾ VÀ NHÀ XUẤT BẢN QUỐC TẾ UY TÍN

A. Danh mục các tạp chí quốc tế và Nhà xuất bản quốc tế uy tín

1. Danh mục tạp chí Web of Science – ISI

Web of Science (WoS), còn được gọi là ISI, được rộng rãi thừa nhận và sử dụng để đánh giá chất lượng của các tạp chí khoa học. Bắt đầu từ những năm 1960, ISI chỉ bao gồm SCI (Science Citation Index), sau đó được mở rộng thành SCIE (Science Citation Index Expanded). Hiện nay, WoS-ISI bao gồm thêm SSCI (Social Science Citation Index), A&HCI (Arts & Humanities Citation Index), và gần đây nhất là ESCI (Emerging Sources Citation Index).

Tuy nhiên, 3 danh mục trọng tâm (flagship) của WoS-ISI chỉ bao gồm SCIE/SCI, SSCI và AHCI. Trong khi đó, ESCI là danh mục của các nguồn mới nổi, bao gồm các tạp chí chưa đủ điều kiện vào 3 danh mục uy tín và lâu đời phía trên, nhưng được cộng đồng giới học thuật giới thiệu hay yêu cầu đưa vào.

Để kiểm tra tạp chí có thuộc danh mục SCIE/SCI, SSCI, AHCI, ESCI hay không, nhà khoa học có thể vào link và tìm kiếm theo tên tạp chí hoặc số P-ISSN của tạp chí. Click vào “Coverage” của kết quả tìm kiếm phù hợp (nếu có) để lấy thông tin về danh mục cụ thể của tạp chí. Nếu không có kết quả tìm kiếm phù hợp, tức là tạp chí đó không nằm trong WoS-ISI.

Chú ý, chỉ các tạp chí thuộc danh mục SCIE/SCI hoặc SSCI mới có Impact Factor (IF). Chỉ số này của các tạp chí được cập nhật hàng năm trong Journal Citation Reports. Chỉ số IF càng cao thì được hiểu là chất lượng của tạp chí đó càng tốt.

2. Danh mục tạp chí Scopus

Scopus được xây dựng từ tháng 11 năm 2004 và thuộc sở hữu của Nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan). Bên cạnh WoS-ISI, Scopus cũng là một danh mục được rộng rãi sử dụng để đánh giá chất lượng các tạp chí khoa học.

Để kiểm tra tạp chí có thuộc danh mục Scopus hay không, nhà khoa học có thể vào link và tìm kiếm theo tên tạp chí hoặc số P-ISSN của tạp chí. Nếu không có kết quả tìm kiếm phù hợp, tức là tạp chí đó không nằm trong danh mục Scopus.

Cần lưu ý, tạp chí khoa học (Journals) chỉ là một trong các sản phẩm khoa học thuộc danh mục Scopus bên cạnh Book Series, Conference Proceedings, Trade Publications. Nhà khoa học cần kiểm tra mục Source Type để đảm bảo tạp chí thuộc mục Journals. Ngoài ra, nhà khoa học có thể dùng bộ lọc của kết quả tìm kiếm để biết được tạp chí thuộc quartile nào (Q1, Q2, Q3 hoặc Q4) tại mục Display Options.

3. Danh mục tạp chí ABS

ABS Rankings (từ 2015 trở đi còn được gọi là AJG Rankings) là một bảng xếp hạng chất lượng các tạp chí, được công bố hàng năm bởi Hiệp hội các trường đại học Kinh doanh (Chartered Association of Business Schools). ABS/AJG có 4 hạng là 4, 3, 2, 1. Các tạp chí có hạng 4 sẽ có chất lượng tốt nhất, tiếp đến là các tạp chí có hạng 3, 2, và cuối cùng là hạng Đặc biệt, trong mỗi lĩnh vực, có một vài tạp chí đạt hạng 4* là các tạp chí hàng đầu thế giới về lĩnh vực đó.

Để kiểm tra, nhà khoa học vào link (cần phải tạo tài khoản và đăng nhập) và tìm kiếm theo tên tạp chí hoặc số P-ISSN của tạp chí. Cột Rankings sẽ hiển thị thứ hạng mới nhất của tạp chí.

4. Danh mục tạp chí ABDC

ABDC Journal Quality List là danh mục các tạp chí chất lượng của Hội đồng Trưởng khoa Kinh doanh các trường đại học Úc (Australian Business Deans Council). ABDC có 4 hạng: A*, A, B, C. Các tạp chí có hạng A* sẽ có chất lượng tốt nhất, tiếp đến là các tạp chí có hạng A, B, và cuối cùng là C.

Để kiểm tra, nhà khoa học vào link và tìm kiếm theo tên tạp chí hoặc số P-ISSN của tạp chí. Trong kết quả tìm kiếm được (nếu có), cột Rating sẽ hiển thị thứ hạng mới nhất của tạp chí.

5. Danh mục nhà xuất bản quốc tế có uy tín

Các tạp chí được xuất bản bởi một số nhà xuất bản sau đây thường cũng sẽ là các tạp chí uy tín như: Springer; Elsevier; Wiley-Blackwell; Taylor and Francis; Sage; Oxford University Press; Cambridge University Press; Emerald; Macmillan Publishers; Inderscience Publishers; Edward Elgar Publishing; Degruyter; World Scientific….

Ngoài ra, các nhà xuất bản của 100 trường đại học hàng đầu thế giới theo xếp hạng của Times Higher Education World University Rankings (THE) do tạp chí Times Higher Education (Anh) hợp tác với Thomson Reuters bình chọn hàng năm cũng thuộc các Nhà xuất bản có uy tín.

B. Kiểm tra thứ hạng SJR của các tạp chí quốc tế

Nhóm nghiên cứu SCImago (SCImago Research Group) xây dựng chỉ số SCImago Journal Rank (SJR) nhằm đo lường mức độ uy tín của các tạp chí khoa học. Scimago Journal Rank có 4 hạng Quartile: Q1, Q2, Q3, Q4. Các tạp chí thuộc Q1 sẽ có chất lượng tốt nhất, tiếp đến là các tạp chí thuộc Q2, Q3, và cuối cùng là Q4. Để kiểm tra, Nhà Khoa học vào link và tìm kiếm theo tên tạp chí hoặc số P-ISSN của tạp chí. Click vào kết quả tìm kiếm phù hợp (nếu có), kéo xuống Quartiles và để chuột vào ngành tương ứng của bài báo và năm mới nhất, trang web sẽ hiển thị số liệu Quartile cần thiết.

C. Các nhà xuất bản/tạp chí “tai tiếng”, kém chất lượng

Một số nhà xuất bản/tạp chí “tai tiếng” (predatory) được cảnh báo để các Nhà khoa học cân nhắc trước khi gửi bài, tránh ảnh hưởng đến uy tín sau này. Nhà khoa học có thể truy cập danh sách này tại: và

Ngoài danh mục tạp chí “tai tiếng” được liệt kê ở hai trang web trên, hiện nay cũng có hiện tượng một số tạp chí truy cập mở (Open-Access) kém chất lượng gửi email mời chào các tác giả đăng bài với mức phí xử lý bài cao. Một số tạp chí loại này vẫn đang thuộc danh mục ISI/Scopus; nhưng trong tương lai nhiều khả năng những tạp chí này sẽ bị rút ra khỏi danh mục ISI/Scopus và bị đưa vào danh sách Beallslist.

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp casino sòng bạc trực tuyến thực hiện từ năm 2021 tại Trường Du lịch casino sòng bạc trực tuyến .

Trong Quý IV/2023, casino sòng bạc trực tuyến đã tiến hành tổ chức …