casino sòng bạc trực tuyến - Trang web chính thức của VN86

Ngành Du lịch điện tử

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
Đào tạo cử nhân ngành Du lịch điện tử có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về du lịch, quản lý, quản trị kinh doanh và kinh doanh điện tử trong lĩnh vực du lịch dịch vụ; đáp ứng yêu cầu công việc của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong bối cảnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và truyền thông và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
Sinh viên tốt nghiệp ngành Du lịch điện tử có các khả năng cụ thể sau:

  • Về năng lực chuyên môn:
    • Cung cấp cho người học những kiến thức tổng quát về chính trị, pháp luật, kinh tế, xã hội.
    • Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị, kinh doanh, và những kiến thức chuyên sâu về quản trị, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch dịch vụ trên môi trường điện tử và thông qua Internet.
    • Rèn luyện cho người học những kỹ năng thiết yếu về thực hành trong xây dựng chiến lược, quản trị, kinh doanh và marketing trong lĩnh vực du lịch dịch vụ trong môi trường điện tử và thông qua Internet.
    • Trang bị nền tảng kiến thức và phương pháp để học tập suốt đời.
  • Vị trí việc làm sinh viên sau tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp ngành Du lịch điện tử có năng lực chuyên môn và năng lực công tác tốt, có thể đảm nhiệm các vị trí tại Sở Du lịch, các cơ quan ban ngành quản lý du lịch nhà nước và địa phương; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch (với các chức danh công việc từ nhân viên marketing, nhân viên kinh doanh đến các vị trí quản lý); quản lý hoạt động du lịch tại các di sản…; các tổ chức chính phủ, phi chính phủ về du lịch; giảng viên, cán bộ nghiên cứu trong các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu về du lịch.

2. Thời gian đào tạo

Ngành Du lịch điện tử được tiến hành đào tạo theo Quy chế đào tạo tín chỉ của Bộ Giáo dục và đào tạo. Kế hoạch chương trình đào tạo dự kiến tiến hành trong 4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá

    Khối lượng kiến thức toàn khoá là 125/142 tín chỉ.
4. Đối tượng tuyển sinh
    Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và đào tạo.
5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
– Quy trình đào tạo theo Quy chế đào tạo tín chỉ của Bộ Giáo dục và đào tạo.
– Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên tích luỹ tối thiểu 125 tín chỉ, trong đó phần bắt buộc 108 tín chỉ và phần tự chọn tối thiểu 17 tín chỉ.
6. Thang điểm
Sử dụng thang điểm theo Quy định trong đào tạo theo học chế tín chỉ hiện hành (của BGD ĐT và của casino sòng bạc trực tuyến )

About admin

Tin liên quan

Ngành QTDVDL&LH – Chuyên ngành Quản lý lữ hành

Mã ngành                         : 7810103 Loại hình đào tạo            : CHÍNH QUY Chuyên ngành đào tạo  …