casino sòng bạc trực tuyến - Trang web chính thức của VN86

Trang chủ / Đào tạo / Loại hình đào tạo / Đại học / Chương trình đào tạo / Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có kiến thức và nghiệp vụ về kinh doanh và du lịch, đồng thời tinh thông về quản trị kinh doanh nhà hàng áp dụng trong môi trường kinh tế, du lịch và dịch vụ.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống có các khả năng cụ thể sau:
•    Về kiến thức:
– Vận dụng các kiến thức chung về quản lý kinh tế trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà hàng và cơ sở phục vụ ăn uống.
– Vận dụng kiến thức quản lý về nhân sự, tài chính, chiến lược, cơ sở vật chất, quy trình trong các bộ phận thuộc nhà hàng và các cơ sở phục vụ ăn uống.
– Lập kế hoạch, điều phối và tổ chức phục vụ các loại hình dịch vụ ăn uống và tiệc cơ bản.
– Vận dụng luật cơ bản và nguyên tắc an toàn an ninh trong công việc phục vụ khách theo đúng quy định, quy trình của nhà nước, doanh nghiệp cũng như tiêu chuẩn quốc tế.
– Nắm vững kiến thức về phát triển du lịch bền vững, kiến thức về văn hóa, địa lý và môi trường trong ngành du lịch.
– Đánh giá được các ảnh hưởng của phát triển du lịch và kinh doanh nhà hàng về mặt xã hội-kinh tế, đảm bảo nguyên tắc tối ưu hóa những ảnh hưởng có lợi về mặt kinh tế-xã hội nhưng vẫn giữ được sự trong sạch về môi trường, hướng đến sự phát triển bền vững.
– Hiểu biết chuyên sâu về ngành du lịch và dịch vụ, sự phát triển của ngành, cơ hội và thách thức của ngành cũng như  vai trò và các yếu tố quan trọng trong ngành dịch vụ và hệ thống du lịch.
•    Về kỹ năng:
    – Có khả năng giao tiếp tốt và sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ trong giao tiếp và những nghiệp vụ thương mại cần thiết.
    – Nắm được kỹ năng căn bản và nâng cao của nghề nghiệp phục vụ trong nhà hàng và dịch vụ ăn uống.
    – Hình thành và phát triển các kỹ năng nghiên cứu độc lập trong ngành kinh doanh du lịch – dịch vụ.
    – Làm chủ được máy móc, phần mềm được sử dụng trong nhà hàng và các cơ sở phục vụ ăn uống.
•    Về thái độ: hình thành thái độ làm việc và phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, nghiêm túc.
2. Thời gian đào tạo
Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống được tiến hành đào tạo theo Quy chế đào tạo tín chỉ của Bộ Giáo dục và đào tạo trong thời gian 4 năm.
3. Khối lượng kiến thức toàn khoá
    Khối lượng kiến thức toàn khoá là 121/162 tín chỉ.
4. Đối tượng tuyển sinh
    Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và đào tạo.
5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
– Quy trình đào tạo theo Quy chế đào tạo tín chỉ của Bộ Giáo dục và đào tạo.
– Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên tích luỹ tối thiểu 121 tín chỉ, trong đó phần bắt buộc 100 tín chỉ và phần tự chọn tối thiểu 21 tín chỉ.
6. Thang điểm
Sử dụng thang điểm theo Quy định trong đào tạo theo học chế tín chỉ hiện hành (của BGD ĐT và của casino sòng bạc trực tuyến )

About admin

Tin liên quan

Ngành QTDVDL&LH – Chuyên ngành Quản lý lữ hành

Mã ngành                         : 7810103 Loại hình đào tạo            : CHÍNH QUY Chuyên ngành đào tạo  …