casino sòng bạc trực tuyến - Trang web chính thức của VN86

Bài viết mới nhất

Tổ chức thi

Điều 28. Thi tốt nghiệp 28.1. Hình thức thi tốt nghiệp           Bảo vệ khóa luận cuối khoá và thi học phần tổng hợp thuộc khoa học MácLênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với hệ chính quy khoá tuyển sinh từ năm 2002.           Thi viết các học phần …

Xem tiếp

Quy chế đào tạo

Điều 16. Điều kiện dự thi kết thúc học phần Mỗi học kỳ, Trường sẽ tổ chức 1 kỳ thi chính (thi lần 1) và 1 kỳ thi phụ (thi lần 2). Sinh viên hội đủ các điều kiện sau được dự thi kết thúc học phần: Tham gia lên …

Xem tiếp