casino sòng bạc trực tuyến - Trang web chính thức của VN86

Trang chủ / Đơn vị trực thuộc / Phòng / Phòng Đào tạo và công tác sinh viên

Phòng Đào tạo và công tác sinh viên

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

OFFICE OF ACADMIC AND STUDENTS’ AFFAIRS

1. Giới thiệu chung

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng về việc quản lý, triển khai, xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo trình ở bậc đại học và sau đại học, các chương trình đào tạo ngắn hạn; quản lý công tác sinh viên, học viên; khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục.

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên có 3 bộ phận chính là: Đào tạo – Công tác sinh viên, Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục, và Đào tạo Sau đại học.

2. Đào tạo đại học

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo; công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và quản lý sinh viên; công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục.

Các nhiệm vụ

– Nhiệm vụ về công tác đào tạo

– Nhiệm vụ về công tác sinh viên

– Nhiệm vụ về công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục

3. Đào tạo Sau đại học

Trường Du lịch – casino sòng bạc trực tuyến tự hào là một trong những đơn vị đứng hàng đầu về đào tạo nguồn nhân lực du lịch ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ trong cả nước. Công tác đào tạo sau đại học của Trường Du lịch – casino sòng bạc trực tuyến đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, giao nhiệm vụ từ năm 2016. Hiện nay, Trường Du lịch – casino sòng bạc trực tuyến có 02 ngành đào tạo thạc sĩ (ngành Quản trị dịch vụ vu lịch và lữ hành; ngành Du lịch) và 1 ngành đào tạo tiến sĩ (ngành Du lịch).

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức, quản lý và phát triển công tác đào tạo sau đại học của Trường.

Các nhiệm vụ

– Phối hợp xây dựng các đề án đào tạo sau đại học theo định hướng phát triển của Nhà trường và casino sòng bạc trực tuyến ;

– Tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, công tác quảng bá tuyển sinh, kế hoạch học tập, và quản lý việc tổ chức giảng dạy sau đại học theo đúng quy định của Trường và casino sòng bạc trực tuyến ;

– Thực hiện tăng cường công tác liên kết, phối hợp đào tạo sau đại học theo quy định của casino sòng bạc trực tuyến và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Nhân sự

Bộ phận đào tạo Đại học

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Nguyễn Thị Linh Đa CV 0905 066 769 [email protected]
2 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh CV 0935 657 696 [email protected]
3 Lê Mạnh Hùng CV 0935 521 585 [email protected]
4 Vũ Thị Lý CV 0986 618 987 [email protected]
5 Nguyễn Ngọc Quý CV 0905 316 989 nnquy.hat@ hueuni.dexmanone.com
6 Lê Thị Sáu CV 0944 969 003 [email protected]
7 Nguyễn Văn Thái CV 0934 980 111 [email protected]
8 Võ Thị Minh Trang CV 0935 598 887 [email protected]
9 Lê Thị Phượng Uyên CV 0777 474 836 [email protected]
10 Đào Thị Tường Vân CV 0766 699 885 [email protected]

 Bộ phận Đào tạo sau Đại học

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Lê Văn Hoài Phụ trách bộ phận 034.5678.375 [email protected]
2 Nguyễn Thị Minh Phương   0905.652.455 [email protected]

5. Liên hệ

* Bộ phận ĐT-CTSV:  0234.3897755

* Bộ phận KT-BĐCLGD: 0234.3676516

* Bộ phận ĐTSĐH:  0234.3897057 hoặc 034.5678.375

Địa chỉ: 22 Lâm Hoằng, Phường Vĩ Dạ, TP Huế

daotao

About admin