casino sòng bạc trực tuyến - Trang web chính thức của VN86

Ban Giám Hiệu

Điện thoại: 0234.3935.292

PGS. TS. TRẦN HỮU TUẤN, Hiệu trưởng

– Trực tiếp phụ trách các mảng công tác sau:

+ Công tác chính trị tư tưởng;

+ Công tác Tổ chức- Nhân sự;

+ Công tác Kế hoạch – Tài chính;

+ Công tác nội chính;

+ Công tác quản lý xây dựng cơ sở vật;

+ Công tác Đào tạo.

 

  TS. Trần Thị Ngọc Liên, Phó Hiệu trưởng

Phụ trách các mảng công tác sau:

+ Công tác quản lý hoạt động Nghiên cứu khoa học;

+ Công tác quản lý hoạt động Hợp tác quốc tế.

About admin