casino sòng bạc trực tuyến - Trang web chính thức của VN86

Trang chủ / Đơn vị trực thuộc / Trung tâm thực hành & liên kết doanh nghiệp / Trung tâm thực hành & liên kết doanh nghiệp

Trung tâm thực hành & liên kết doanh nghiệp

1. GIỚI THIỆU CHUNG

         Được thành lập từ năm 2009, Trung tâm Thực hành và Liên kết doanh nghiệp Trường Du lịch thực hiện sứ mệnh xây dựng môi trường thực hành rèn luyện kỹ năng và nâng cao trình độ cũng như phát triển mảng quan hệ hợp tác với doanh nghiệp nhằm tìm kiếm các thông tin việc làm và thực tập nghề nghiệp cho sinh viên của Trường. Đây là một trong những chiến lược quan trọng của Ban giám hiệu nhằm hỗ trợ sinh viên có điều kiện tốt tham gia vào thị trường lao động sau khi tốt nghiệp.

         Qua chặng đường hơn 12 năm phát triển, Trung tâm đã liên kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp uy tín trên cả nước. Trung tâm thường xuyên tổ chức cho sinh viên thực tập nghề, thực tập quản lý và đều được các doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay sau khi ra trường lên đến gần 90%.

2. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

– Tổ chức và sắp xếp sinh viên thực tập nghề nghiệp, thực hành hoạt động kinh doanh tại Trung tâm cũng như các doanh nghiệp du lịch.

– Tổ chức các khóa đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành, đào tạo bồi dưỡng, đào tạo nghề trong lĩnh vực nhà hàng-khách sạn, du lịch…

– Cung cấp nhân lực hành nghề cho các cá nhân, tổ chức, hợp tác trong và ngoài nước trong các lĩnh vực liên quan.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch khai thác dịch vụ của Trung tâm, coi trọng chất lượng phục vụ nhằm thu hút khách hàng, tạo nguồn khách thường xuyên để sinh viên có môi trường làm việc.

– Hợp tác với các cơ sở đào tạo để không ngừng nâng cao và trình độ của cả giảng viên và sinh viên.

– Thường xuyên giữ liên lạc với các doanh nghiệp nhằm duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp.

3. NHÂN SỰ

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1  PGS. TS.  Trần Hữu Tuấn Hiệu trường/ Phụ trách Trung tâm
2  Trần Thanh Long 0905112565
3  Phan Minh Trung 0905866835
4  Lê Phước Hải Thiện 0935686268

About admin